Storitve

Ponujamo več storitev, od analize trga do kliničnih raziskav in svetovanja. Pri analizi trga nudimo Ad Hoc raziskave ter kontinuirane raziskave, ki so prilagojene potrebam strank. V okviru Ad Hoc raziskav omogočamo zbiranje informacij, ki jih zdravniki pred farmacevrskimi predstavniki ne razkrijejo neposredno in jih predstavimo v organiziranem ter jasnem poročilu. 

Metodologije, ki jih uporabljamo

Uporabljamo več različnih metodologij. Ankete in intervjuji omogočajo pridobivanje velikega števila kvantitativnih podatkov z visoko stopnjo standardizacije. Intervjuji nam dopuščajo pridobivanje kvalitativnih in kvantitativnih podatkov. Fokusne skupine organiziramo z namenom pridobivanja poglobljenih povratnih informacij ciljne populacije, telefokus pa je rešitev, ki predstavlja učinkovito alternativo, kjer fizična prisotnost ni potrebna. “Dashboard” je metodologija, kjer pregledamo prodajo, ki omogoča interaktivno sledenje vnaprej določenih kazalcev prodaje. Eni izmed metodologij sta tudi spremljanje komplianc bolnika za izbrane produkte ter skrivni kupec. Skrivni kupec se osredotočna na pregled pristopa farmacevtov do potrošnikov. Razvili smo metodologijo, ki omogoča sledenje odpoklicu, prednostim, primerjavo z glavnimi konkurenti in zbiranje mnenj o izbranih izdelkih.